+371 29250084

schule@deutscheschuleriga.lv

08:00 - 18:30

Monday to Friday

+371 29250084
schule@deutscheschuleriga.lv

Dzirnavu iela 16

Riga, Latvija

08:00 - 18:30

Monday to Friday

Fakultatīvās nodarbības

INTEREŠU NODARBĪBAS

Mēs ticam, ka vispārējā izglītība ir vairāk nekā akadēmiskās zināšanas un dažādu valodu pārvaldība. Lai būtu labi sagatavotiem dzīvei, ir jāiegūst daudzas papildus prasmes, lai pilnveidotu analītisko, sociālo, fizisko un emocionālo kompetenci, kas tiek iegūta, apgūstot un papildus mācoties sporta un mākslas jomā.

Vecāku ērtībai mēs cenšamies nodrošināt plašu ārpusskolas aktivitāšu klāstu, tādējādi novēršot vecāku grūtības vadīt bērnus pēc skolas uz ārpuspasākumiem. Mūsu papildus nodarbības tiek pielāgotas tā, lai tās nebūtu pretrunā ar skolas pamatprogrammām. Tās notiek vai nu pusdienu pārtraukumu laikā, vai nu tūlīt pēc regulārām pēcpusdienas nodarbībām. Nepieciešamības gadījumā mēs pielāgosim mācību programmas individuālajām vajadzībām. Ārpusklases pasākumi maksā papildus maksu, un lielākoties tos māca ārējie speciālisti.

Pašlaik mēs piedāvājam sekojošas ārpusskolas aktivitātes:

-peldēšanas nodarbības  (bērnudārzs un pirmsskola)

-individuālas klavieru, vijoles, ģitāras un flautas nodarbības (pirmsskola un vecāki)

-kalnu slēpošana (no 2,5 gadiem un vecāki)

-datorprogrammēšanas pamati (tikai sākumskola)

-ķīniešu valoda (pirmsskola un vecāki)

-balets (no 3 gadu vecuma)

-kung-fu (tikai bērnudārzs)

-robotika, tehnisko un analītisko spēju attīstīšana (pirmsskola un vecāki)

-balles dejas ( pirmsskola un vecāki)

-zumba (pirmsskola un vecāki)

Vecākiem ir iespēja ieteikt jaunas ārpusskolas aktivitātes. Ja pietiekami daudz bērni izrādīs interesi, tad tas tiks ieskaitīts ārpusnodarbību sarakstā.

Visbeidzot mūsu skolu regulāri apmeklē arī logopēds, lai risinātu bērnu logopēdiskās problēmas.