RĪGAS VĀCU PRIVĀTSKOLA – Starptautiska vācu privātskola

Deutsche Schule Riga (DSR) – Rīgas vācu skola - ir jauna starptautiska privātskola Rīgas centrā (Dzirnavu ielā 16). Jau šobrīd (2018./2019. mācību gadā) darbojas mūsu skolas bērnudārzs un sākumskolas 1. un 2. klase. 3. klase tiks atvērta 2019. gada 2. septembrī (2019./2020. mācību gadā). Katru turpmāko mācību gadu tiks pievienota viena nākamā klase. Rīgas vācu skolas mērķis ir piedāvāt visus skolas posmus, sākot no bērnudārza līdz ģimnāzijas 12. klasei. Skolēniem būs iespēja pabeigt skolu ar starptautiski atzītu „Abitur“ (Vācijas vidusskolas diploms) un/vai „International Baccalaureate“ (IB) diplomu. IB programma priekšnoteikums ir, ka vienlaikus 11. un 12. klasē 60% mācību stundas notiek angļu valodā.

Skolēnu skaits vienā klasē nepārsniedz astoņpadsmit (attiecība starp skolotājiem un skolēniem ir 1:18). Mācības notiek katru dienu no plkst. 08:30 līdz 15:30. Pēc tam ir izvēles iespēja piedalīties fakultatīvajās nodarbībās, kā arī palikt skolā līdz plkst. 18:30 un skolas personāla uzraudzībā pildīt mājasdarbus.

Nākamajam mācību gadam 2019./20. Rīgas Vācu skola (DSR) 1., 2. un 3. klasē uzņem jebkuras tautības bērnus vecumā no 5 līdz 9 gadiem (kuri dzimuši 2009.-2013. g.). Piecgadīgiem bērniem mēs iesakām apmeklēt mūsu bērnudārzu (pirmskolu). Saskaņā ar Latvijas likumdošanu mācības 1. klasē var uzsākt arī apdāvināti piecgadīgi bērni, ja vien bērnam 2019. gadā paliek 6 gadi.

Uzsākot skolas gaitas, 1. klases skolēniem ir nepieciešamas pietiekamas vācu valodas zināšanas, lai varētu sekmīgi piedalīties mācību procesā. Skolēni, kuriem nav priekšzināšanu var apmeklēt sagatavošanas kursus no 15. jūlija līdz 23. augustam 2019. gadā. DSR pieļauj izņēmumus tikai atsevišķos gadījumos, ar nosacījumu, ka skolēns apgūst vācu valodu papildus individuālās nodarbībās un ir spējīgs ātri integrēties klasē, netraucējot mācīties pārējiem.

Mācības mūsu privātskolā „Deutsche Schule Riga“ notiek tikai vācu valodā, skolotāji ir no Vācijas, un viņu dzimtā valoda ir vācu valoda. Rīgas vācu skolas mācību plāni tiek izstrādāti atbilstoši Vācijas izglītības standartiem, bet atbilst arī Latvijas Izglītības likuma prasībām. Mācību plānā ir iekļautas četras latviešu vai krievu valodas mācību stundas nedēļā. Vecākiem jāizvēlas starp četrām iespējām: latviešu valoda kā dzimtā valoda, latviešu valoda kā svešvaloda, krievu valoda kā dzimtā valoda vai krievu valoda kā svešvaloda. Papildus mācību plānā ir iekļautas divas angļu valodas stundas nedēļā visiem skolēniem, kuras ar katru mācību gadu tiks palielinātas.

Visas valodu mācību stundas (vācu, angļu, latviešu, krievu) pasniegs kvalificēti pasniedzēji.